PRZESZCZEP WĄTROBY – TRANSPLANTACJA

Gdy wątroba jest bardzo poważnie uszkodzona lub chora i nie może wykonywać swojej pracy niezbędne jest leczenie. Niestety nie zawsze leczenie farmakologiczne pomaga. Wówczas jedyną nadzieją jest przeszczep wątroby. Transplantacja wątroby daje szansę przeżycia roku w około 90%. Daje też oczywiście szansę przeżycia wielu lat. Obecnie przeszczepiana jest wątroba od osób spokrewnionych i niespokrewnionych.

WSKAZANIA DO PRZESZCZEPU WĄTROBY

Większość przypadków transplantacji wątroby jest wykonywane z powodu marskości wątroby – jest ona jednym ze wskazań do przeszczepu. Ponadto wskazaniami do przeszczepu wątroby są:

PRZECIWWSKAZANIA DO PRZESZCZEPU WĄTROBY

Przeszczep wątroby daje szansę na przeżycie wielu chorym.

Niestety mimo przesłanek, które kazałyby przeprowadzić transplantację wątroby, nie każdy nadaje się do przeszczepu. Poniżej przedstawiono najważniejsze przeciwwskazania do przeszczepu wątroby:

 • zakażenie wirusem HIV,
 • ciężkie zakażenia, posocznica,
 • zaawansowana niewydolność krążenia lub układu oddechowego,
 • rozsiany rak wątrobowokomórkowy,
 • przerzuty do wątroby,
 • zaawansowany wiek chorego,
 • choroby psychiczne,
 • uzależnienia (narkotyki, alkohol).

KWALIFIKACJE DO PRZESZCZEPU

Każdy kandydat do przeszczepu wątroby musi przejść badania kwalifikujące do przeszczepu.  Dwoma głównymi kryteriami, które kwalifikują chorego do przeszczepu to choroba wątroby dająca szansę na przeżycie roku w 90% lub mniej, a także kwalifikują się też chorzy, którym przeszczep da szansę na długoletnie przeżycie.

Oczywiście są to jedne z podstawowych kryteriów. Do poszczególnych przypadków robi się badania wątroby, biochemiczne, obrazowe, bada się, czy nie występują przeciwwskazania do przeszczepu. W przypadku niektórych chorób wątroby stosuje się dodatkowo osobne kryteria. Przykładowo dla ostrej niewydolności wątroby stosuje się tzw. kryteria King’s College, a dla raka wątrobowokomórkowego –tzw. kryteria mediolańskie.

TECHNIKI OPERACJI TRANSPLANTACJI WĄTROBY

Przeszczep wątroby jest niezwykle czasochłonną i trudną operacją. Największy problem stanowi przywrócenie właściwego ukrwienia wątroby.

Zwykle przeszczep wątroby polega na wymianie chorej wątroby na nową. Wątroba zdrowa pobierana jest od martwego dawcy. Niestety ze względu na dzieci zdarza się, że są stosowane inne metody operacji (ze względu na brak dawcy). W takich wypadkach przeszczepia się fragment wątroby zmarłego bądź część wątroby pochodzącej od rodziców (żyjących).

Innymi technikami są tzw. ortotopowe przeszczepienie wątroby (wszczepia się wówczas dodatkowo prawy lub lewy płat wątroby) i metoda domino – pobiera się wątrobę od osób chorych na polineuropatię amyloidową (wykorzystywane jest to w raku wątrobowokomórkowym).

POWIKŁANIA PO PRZESZCZEPIENIU WĄTROBY

Bezpośrednio po przeszczepie wątroby przez kilka dni monitorowane jest działanie nowej wątroby – badane są: stężenie bilirubiny, białka w surowicy, aktywność aminotransferaz oraz gamma-glutamylotranspeptydazy, krzepliwość krwi, a także stężenie elektrolitów.

Po przeszczepieniu wątroby może dojść do następujących powikłań:

 • odrzucenie przeszczepu,
 • brak podjęcia czynności przez wątrobę,
 • krwawienia,
 • zakrzepica tętnicy wątrobowej,
 • zakrzepica żyły wrotnej,
 • powikłania żółciowe,
 • niedrożne żyły wątrobowe,
 • nawrót choroby wątroby,
 • inne powikłania (zakażenia, zaburzenia krzepnięcia, oddychania, krążenia, nerkowe, cukrzyca).

LECZENIE IMMUNOSUPRESYJNE PO PRZESZCZEPIE WĄTROBY

Po przeszczepie wątroby bierze się leki do końca życia. Są to leki osłabiające układ odpornościowy. Najczęściej używa się leków działających na limfocyty T (rodzaj komórek odpornościowych) – w tym najpopularniejsza jest cyklosporyna. Ponadto podaje się glikokortykosteroidy (potocznie sterydy) i cytostatyki.

W przypadku ostrego odrzucenia przeszczepu stosuje się silne kortykosteroidy w dużych dawkach (np. metyloprednizolon).

PRZESZCZEP WĄTROBY – ROKOWANIA

Zwykle 90% osób po przeszczepie wątroby przeżywa rok. Przeżywalność 5 lat szacuje się na 75% osób. Ostre odrzucenie narządu występuje nawet u co drugiego pacjenta.