ŻÓŁTACZKA

Żółtaczka nie jest jak się przyjęło chorobą. Jest to jedynie objaw chorobowy. Ponadto żółtaczka nie musi być spowodowana uszkodzeniem lub chorobą wątroby – choć w dużej ilości przypadków tak właśnie jest.

W żółtaczce dochodzi do zbytniego nagromadzenia się bilirubiny w krwi oraz tkankach organizmu. Bilirubina jest organicznym związkiem chemicznym pochodzącym z przemiany czerwonych krwinek (jest to składnik rozpadu tych krwinek). Bilirubina przechodzi określone procesy także w wątrobie. Ze względu na przyczynę powstania żółtaczki wyróżnia się jej trzy rodzaje:

  1. żółtaczka hemolityczna – spowodowana czynnikami przedwątrobowymi,
  2. żółtaczka miąższowa – spowodowana czynnikami wewnątrzwątrobowymi,
  3. żółtaczka mechaniczna – spowodowana czynnikami pozawątrobowymi.

OBJAWY ŻÓŁTACZKI

Charakterystyczne dla żółtaczki jest żółte zabarwienie skóry.

Zbyt wysokie stężenie bilirubiny w organizmie powoduje żółtaczkę i objawia się następująco:

  • zażółcenie twardówek oczu i jamy ustnej, w późniejszym okresie także skóry,
  • ciemny mocz,
  • rzadziej odbarwiony stolec,
  • czasami świąd skóry.

PRZYCZYNY ŻÓŁTACZKI

Przyczyny żółtaczki mogą być różne. W przypadku żółtaczki hemolitycznej wątroba działa prawidłowo, jednak w wyniku uszkodzeń krwinek czerwonych i ich zbyt szybkiego rozpadu wątroba nie jest w stanie przerobić barwnika żółci, którym jest bilirubina.

Żółtaczka miąższowa spowodowana jest nieprawidłową pracą wątroby. Zwykle przyczyną jest uszkodzenie wątroby i jej choroby np. wirusowe zapalenie wątroby. Ponadto żółtaczkę mogą powodować wrodzone choroby wątroby, charakteryzujące się nieodpowiednią przemianą bilirubiny.

Żółtaczka mechaniczna spowodowana jest zaburzonym odpływem żółci do dwunastnicy. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być zwężenie dróg żółciowych lub ich zamknięcie przez kamienienowotwory czy torbiele wątroby.