ROPIEŃ WĄTROBY

Ropień wątroby jest chorobą wywołaną przez bakterie ropotwórcze (zwykle Klebsiella, Streptococcus, Psudomonas i Eschericha coli). Ropień wątroby może być też wywołany zakażeniem amebowym – dochodzi do tego rzadziej (zwykle w klimatach subtropikalnych i tropikalnych). Do zakażenia dochodzi zwykle przez drogi żółciowe.

Ropień może występować pojedynczo lub mnogo. Charakterystyczne dla ropnia wątroby jest odgraniczony guz na wątrobie wypełniony treścią ropną.

OBJAWY ROPNIA WĄTROBY

Ropniom wątroby często towarzyszy wysoka gorączka.

Typowymi objawami ropnia wątroby jest wysoka gorączka, dreszcze, poty i generalnie ciężki stan chorego. Obserwuje się także powiększenie wątroby i czasem żółtaczkę, w wyniku upośledzenia czynności wątroby. Zdarzają się też krwawe biegunki.

PRZYCZYNY POWSTAWANIA ROPNI NA WĄTROBIE

Przyczyną powstania ropnia jest zakażenie bakteriami  bądź amebą. Do zakażenia dochodzi najczęściej przez drogi żółciowe, żyłę wrotną i tętnicę wątrobową. Możliwe jest także dojście do zakażenia od pobliskich skażonych narządów czy też w wyniku urazu.

LECZENIE ROPNIA WĄTROBY

W przypadku ropni wątroby często konieczna jest operacja. Przy dużych ropniach wykonuje się nakłucie ropnia i jego drenaż. Gdy występuje większa ilość ropni, stosowane jest leczenie antybiotykami. Czasami dodatkowo umieszcza się protezy w przewodach żółciowych, gdy tam dojdzie do uszkodzenia.