RAK WĄTROBY

Rak wątroby (a dokładniej rak wątrobowokomórkowy) jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych na świecie. Ponadto jest trzecim nowotworem na świecie, który najczęściej prowadzi do śmierci. Rak wątrobowokomórkowy występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet. W większości przypadków rak ten może być wynikiem przerzutów z nowotworów innych narządów (głównie raka jelit).

Choroba rozpoznawana jest zwykle zbyt późno, gdy szanse chorego są niewielkie. W momencie rozpoznania nowotwór rozwija się bardzo szybko. W przypadku osób z problemami wątroby, uszkodzeniami, marskością, zaleca się robienie okresowych badań na obecność raka wątroby.

OBJAWY RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO

W początkowym etapie choroby rak może się wcale nie objawiać. Jeśli chory cierpi na marskość wątroby to możliwe są objawy tejże właśnie choroby.

W późniejszych etapach, gdy nowotwór rozwija się dynamicznie, chory może mieć takie objawy jak:

 • powiększenie wątroby,
 • bóle w prawym podżebrzu,
 • żółtaczka,
 • brak apetytu i utrata masy ciała,
 • wodobrzusze (nagromadzenie się wody w obrębie brzucha),
 • możliwe jest nadciśnienie wrotne oraz powiększenie śledziony,
 • krwawienie z górnej części układu pokarmowego.

PRZYCZYNY POWSTANIA RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO – CZYNNIKI RYZYKA

Nowotwory złośliwe wątroby są jednymi z nowotworów o najczęstszej śmiertelności.

Czynnikami i przyczynami powstawania raka złośliwego wątroby są procesy zapalne zachodzące w tym narządzie. Długotrwałe procesy zapalne mogą powodować powstanie raka wątrobowokomórkowego. Rak złośliwy wątroby najczęściej rozwija się w przebiegu wirusowego zapalenia wątroby typu B i C (zwłaszcza, gdy zapalenie jest przewlekłe), a także w przebiegu marskości wątroby. Ponadto czynnikami ryzyka mogą być:

 • niektóre choroby metaboliczne (np. hemochromatoza),
 • środki toksyczne (np. alkohol, doustne leki antykoncepcyjne, żywność zakażona alfatoksyną – przykładowo spleśniałe zboże, stosowanie leków androgennych),
 • palenie papierosów.

Występowanie większej ilości czynników ryzyka może zwiększyć prawdopodobieństwo rozwoju raka wątrobowokomórkowego.

LECZENIE NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO WĄTROBY

Leczenie dające szansę na wyleczenie opiera się na wycięciu guza wraz z marginesem zdrowej tkanki. Jednak jest to możliwe u niewielkiej liczby chorych. Inną możliwością jest przeszczep wątroby, jednak też nie jest to często możliwe – zwłaszcza, gdy pacjent dodatkowo ma rozwiniętą marskość wątroby (stosuje się wówczas kryteria mediolańskie dla przeszczepu).

W pozostałych przypadkach, gdy nie można usunąć nowotworu chirurgicznie stosuje się inne metody jak:

 • krioterapia – niszczenie guza za pomocą niskich temperatur,
 • termoablacja –niszczenie nowotworu przy pomocy wysokich temperatur,
 • wstrzykiwanie alkoholu w guz (przy jego średnicy mniejszej niż  5 cm),
 • radioterapia (leczenie protonami),

Przeżywalność okresu  5 lat po usunięciu części wątroby wynosi około 25%, w przypadku przeszczepu 80%.

NACZYNIAK WĄTROBY

Naczyniak wątroby jest niezłośliwym nowotworem tego narządu. Często jego wykrycie jest przypadkowe np. podczas badania USG. Występuje jednakowo często u kobiet i u mężczyzn. Zwykle nie przekracza średnicy kilku centymetrów i nie stosuje się leczenia w jego przypadku – stosuje się tylko kontrolę okresową guza.

Naczyniak wątroby nie ma tendencji do rośnięcia. Jednak w niektórych przypadkach może urosnąć. Gdy będzie większy niż 10 cm to istnieje ryzyko jego pęknięcia i powikłań. Wówczas stosuje się leczenie chirurgiczne.

Objawy naczyniaka wątroby są bardzo rzadkie, ale mogą to być bóle i stany podgorączkowe w obrębie guza czy też martwica.