OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ WĄTROBY

Ostra niewydolność wątroby jest szybkim pogorszeniem funkcjonowania wątroby. W niewielkim okresie czasowym następuje niewydolność tego organu. Niewydolność zwykle nie jest związana z marskością wątroby ani z innymi chorobami wątroby. Ostra niewydolność wątroby można też zdefiniować jako tymczasowa niedyspozycja wątroby – odwracalna.

Charakterystyczne dla ostrej niewydolności wątroby jest zaburzenie krzepnięcia krwi oraz zaburzenia psychiczne (encefalopatia wątrobowa).

Ostra niewydolność wątroby przebiega szybko – trwa do 6 miesięcy. Charakterystyczne objawy psychiczne rozwijają się do 26 tygodni. Choroba ta występuje u 0,1-2% ludzi oraz zależy od przyczyn, które ją wywołały. Nierzadko jest przyczyną zgonów.

OBJAWY OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI WĄTROBY

Ostra niewydolność wątroby zwykle wiąże się z leczeniem w szpitalu.

Typowym objawem ostrej niewydolności wątroby jest encefalopatia, czyli zaburzenia psychiczne. Nierzadko z zaburzeniami świadomości, sennością, rzadziej śpiączką. Zaburzenia świadomości mogą być początkowo niezauważalne. Często chorego dotyka także żółtaczka. Jednak nie zawsze. Zaburzenia krzepnięcia mogą objawiać się zwiększoną podatnością na krwawienia, krwotoki. Ponadto ostra niewydolność objawia się:

  • zmniejszeniem wątroby (przez co nie jest wyczuwalna przez dotyk),
  • niedociśnieniem tętniczym,
  • napadami padaczkowymi,
  • biegunką,
  • gorączką.

W przypadku powikłań i zaawansowanej formy choroby może dojść do kolejnych objawów i powikłań. Jednym z najpoważniejszych powikłań jest obrzęk mózgu i wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego, który często prowadzi do śmierci.  Możliwe jest także rozwój zakażenia bakteryjnego, wirusowego, czy grzybiczego. Ponadto dosyć często mogą występować krwawienia w układzie pokarmowo-jelitowym.

Inne zaburzenia i powikłania to takie, jak zaburzenia przepływu krwi przez narządy, zaburzenia metaboliczne i niewydolność nerek.

PRZYCZYNY OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI WĄTROBY

Najczęstszą przyczyną ostrej niewydolności wątroby jest wirusowe zapalenie wątroby. Zdarza się także, że chorobę może wywołać zapalenie spowodowane wirusem opryszczki – jednak rzadko się to zdarza.

Ostra niewydolność wątroby może być też spowodowana przez toksyny dostarczone do organizmu. Najczęściej są to leki, narkotyki, grzyby trujące (np. muchomor sromotnikowy) oraz inne toksyny silnie trujące wątrobę. Na szczególną uwagę należy zwrócić na paracetamol – lek przeciwbólowy i przeciwzapalny,  powszechnie stosowany i niestety zbyt pochopnie, gdyż nierzadko zdarza się, że jego stosowanie powoduje ostrą niewydolność wątroby.

Ponadto ostra niewydolność może czasem zostać wywołana przez choroby, jak:

LECZENIE OSTREJ NIEWYDOLNOŚCI WĄTROBY

Leczenie ostrej niewydolności wątroby przeprowadza się na intensywnej terapii, najlepiej w wyspecjalizowanych szpitalach o profilu hepatologicznym. Głównym postępowaniem leczniczym jest stabilizowanie metabolizmu, gospodarki wodno-elektolitowej. Monitoruje się parametry wątrobowe oraz krwi. Jeśli występują zakażenia to należy także je zwalczać  – najczęściej antybiotykami.

Ponadto leczy się przyczyny powstania ostrej niewydolności wątroby, jeśli takie istnieją.

Stosowane jest także leczenie objawowe encefalopatii wątrobowej. Utrzymuje się optymalny poziom ciśnienia tętniczego. W przypadku, gdy wystąpi niewydolność nerek stosuje się także dializę.

W przypadku braku możliwości rozwoju i powstrzymania ostrej niewydolności wątrobowej możliwe jest przeprowadzenie transplantacji wątroby.