ALKOHOLOWE CHOROBY WĄTROBY

Wątroba jest niezwykle narażona na toksycznie działanie alkoholu, gdyż w głównej mierze jest metabolizowana w tym narządzie. Okazjonalne spożywanie alkoholu nie wiąże się z ryzykiem dla wątroby. Jednak nadużywanie i długotrwałe spożywanie alkoholu może powodować do uszkodzenia wątroby i w konsekwencji do chorób tego narządu. Na alkoholowe choroby wątroby szczególnie narażone są osoby uzależnione od alkoholu – właściwie jest prawie pewne, że prędzej czy później dojdzie do uszkodzenia wątroby przy przewlekłym spożywaniu alkoholu.

ALKOHOLOWE STŁUSZCZENIE WĄTROBY

Alkoholowe stłuszczenie wątroby występuje przeciętnie u 90% osób, które nadużywają alkohol. Choroba charakteryzuje się odkładaniem w komórkach wątroby tłuszczu – tłuszcz odkłada się w wyniku nadmiernego spożywania alkoholu co zaburza pracę wątroby. Stłuszczenie alkoholowe może przebiegać bezobjawowo. Czasami wyczuwalne jest powiększenie wątroby.

ALKOHOLOWE ZAPALENIE WĄTROBY

Warunkiem skutecznego leczenia alkoholowych chorób wątroby jest całkowita abstynencja alkoholowa.Alkoholowe zapalenie wątroby zwykle przebiega przy wcześniejszym stłuszczeniu wątroby przez alkohol. Dochodzi do poważniejszych uszkodzeń wątroby oraz martwicy hepatocytów – komórek wątroby. Następuje włóknienie wątroby. Alkoholowe zapalenie wątroby może mieć różny przebieg, w średnio nasilonych i ciężkich przypadkach może objawiać się żółtaczką, zaburzeniami krzepnięcia, wodobrzuszem czy encefalopatią wątrobową.

ALKOHOLOWA MARSKOŚĆ WĄTROBY

Alkoholowa marskość wątroby jest właściwie prawie taka sama jak marskość wywołana innymi czynnikami. Szacuje się, że 15% osób uzależnionych od alkoholu zapada na tę chorobę. Znaczna część osób chorych na alkoholowe zapalenie wątroby także w późniejszym czasie zapada na marskość spowodowaną alkoholem.

PRZYCZYNY POWSTANIA ALKOHOLOWYCH CHORÓB WĄTROBY

Przyczyny powstawania alkoholowych chorób wątroby wiążą się, jak sama nazwa wskazuje, z alkoholem. Spożywanie przewlekle i w nadmiarze alkoholu etylowego powoduje uszkodzenie wątroby, zaburzenie jej funkcjonowania i w rezultacie rozwinięcie się chorób wątroby.

LECZENIE ALKOHOLOWYCH CHORÓB WĄTROBY

Podstawą w leczeniu alkoholowych chorób wątroby jest bezwzględne zaprzestanie spożywania alkoholu. W przypadku osób uzależnionych może to być trudne, dlatego nierzadko wymagane jest wsparcie ze strony rodziny i bliskich a także uczestnictwo w grupach terapeutycznych i walka z alkoholizmem.

W przypadku alkoholowego stłuszczenia wątroby oraz lekko i średnio nasilonego alkoholowego zapalenia wątroby odstawienie alkoholu zwykle powoduje się cofnięcie zmian i regenerację wątroby. W zależności od uszkodzenia wątroby zajmuje to zróżnicowaną ilość czasu – w przypadku stłuszczenia może to być nawet tylko kilka tygodni.

Przy cięższych uszkodzeniach wątroby, zmiany w niej zaszłe są nieodwracalne, ale można nadal skutecznie leczyć te choroby. Oprócz abstynencji alkoholowej bardzo istotne jest uzupełnienie niedoborów żywieniowych, zbilansowana dieta wątrobowa, a także uzupełnienie witamin, elektrolitów. Przydatne też jest stosowanie ziół wspomagających wątrobę. Jednym z najlepszych jest ostropest plamisty, który można stosować długoterminowo.

W przypadku występowania silnej encefalopatii wątrobowej możliwe jest zastosowanie preparatów glikokortykosteroidów (środków sterydowych).

W ostateczności przeprowadza się przeszczep narządu. Jednak warunkiem koniecznym do przeprowadzenia operacji jest zaprzestanie spożywania alkoholu – niestety osoby chore na alkoholizm nie kwalifikują się do przeszczepu.