ALKOHOL A WĄTROBA

Szkodliwość alkoholu na organizm a w szczególności na wątrobę jest niezaprzeczalna. Jednakże szkodliwość ta nie jest do końca wyjaśniona – nie wiadomo na przykład dlaczego tylko u części osób nadużywających przewlekle alkoholu rozwijają się groźne uszkodzenia wątroby.

Alkohol jest niezwykle toksyczny dla wątroby.Niemniej jednak alkohol szkodzi zdrowiu, a zwłaszcza wątrobie, gdyż to w niej jest metabolizowany i neutralizowany w 95%. Tak że ten organ jest szczególnie narażony na toksyczne działanie alkoholu. Szkodliwe działanie alkoholu jest oczywiście odczuwalne, gdy jest on nadużywany i spożywany długo. Spożywany w niewielkich dawkach od czasu do czasu za bardzo nie zaszkodzi wątrobie, gdyż ta się zregeneruje.

W procesie metabolizmu etanolu (alkoholu etylowego) zostaje on przemieniony w aldehyd octowy – główny produkt utleniania alkoholu. Ten metabolit jest 10 razy bardziej toksyczny niż etanol w czystej postaci. Niestety aldehyd octowy trafia do wątroby, gdzie zostaje neutralizowany – to wątroba dokonuje najcięższych przemian.

Spożywanie alkoholu w nadmiarze prowadzi do odkładania się tłuszczu w komórkach wątroby z racji tego, że wątroba metabolizuje też tłuszcze, a alkohol upośledza pracę wątroby. W dłuższym terminie dochodzi do alkoholowych chorób wątroby w kolejności najpierw stłuszczenie, później zapalenie wątroby, a na końcu marskość. Upośledzone działanie wątroby sprawia, że organizm jest bardziej zatruty i mogą występować liczne powikłania oraz problemy z innymi organami, a nawet śmierć.

METABOLIZM ALKOHOLU U KOBIET I MĘŻCZYZN

Metabolizm alkoholu i jego skutki działania występują w innej skali u kobiet niż u mężczyzn. U kobiet alkohol jest bardziej szkodliwy. Rozwój uszkodzenia wątroby u kobiet jest szybszy i częstszy niż u mężczyzn.  Wynika to między innymi z tego powodu, że alkohol u kobiet kumuluje w sobie więcej tłuszczu a mniej wody. Ponadto u kobiet alkohol zwiększa stężenie estrogenów w organizmie, a usunięcie ich nadmiaru jest dodatkowym wysiłkiem dla wątroby.